Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
oraz kontrolę w stosowaniu metod zapobiegania zanieczyszczeniom związanym z produkcją". Artykuł 80 dotyczy współdziałania stron w takich priorytetowych dziedzinach jak:
- kontrola poziomów zanieczyszczeń powietrza i wody o charakterze regionalnym i ponadgranicznym,
- produkcja energii elektrycznej,
- bezpieczne funkcjonowanie obiektów przemysłowych,
- klasyfikacja i bezpieczne obchodzenie się z substancjami chemicznymi,
- zmniejszenie ilości odpadów, ich utylizacja i bezpieczne dla środowiska składowanie,
- oddziaływanie rolnictwa na środowisko i erozja gleb,
- ochrona lasów, flory i fauny,
- planowanie gospodarki gruntami i planowanie przestrzenne,
- instrumenty ekonomiczne i finansowe,
- problemy zmian klimatycznych w skali światowej.
Realizacja przedstawionych celów wymaga zbliżenia przepisów prawnych, wymiany ekspertów i informacji, współpracy na szczeblu regionalnym i międzynarodowym
oraz kontrolę w stosowaniu metod zapobiegania zanieczyszczeniom związanym z produkcją". Artykuł 80 dotyczy współdziałania stron w takich priorytetowych dziedzinach jak:<br>- kontrola poziomów zanieczyszczeń powietrza i wody o charakterze regionalnym i ponadgranicznym,<br>- produkcja energii elektrycznej,<br>- bezpieczne funkcjonowanie obiektów przemysłowych,<br>- klasyfikacja i bezpieczne obchodzenie się z substancjami chemicznymi,<br>- zmniejszenie ilości odpadów, ich utylizacja i bezpieczne dla środowiska składowanie,<br>- oddziaływanie rolnictwa na środowisko i erozja gleb,<br>- ochrona lasów, flory i fauny,<br>- planowanie gospodarki gruntami i planowanie przestrzenne,<br>- instrumenty ekonomiczne i finansowe,<br>- problemy zmian klimatycznych w skali światowej.<br>Realizacja przedstawionych celów wymaga zbliżenia przepisów prawnych, wymiany ekspertów i informacji, współpracy na szczeblu regionalnym i międzynarodowym
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego