Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
jest właściwie uregulowany tryb odpowiedzialności i rekompensat za szkody wyrządzone na terenie sąsiedniego kraju.

Trzeci rodzaj agresji dotyczy przesyłania do Polski toksycznych substancji celem ich przeróbki lub składowania. Państwa Europy Zachodniej mają coraz większe trudności z pozbywaniem się toksycznych substancji. Ostre przepisy ekologiczne w tych krajach uniemożliwiają składowanie odpadów, a utylizację czynią bardzo kosztowną. Z tego też względu od wielu lat narasta presja na nasz kraj, aby przyjmować odpady toksyczne (np. muły portowe, popioły oraz różnorakie substancje z przemysłu chemicznego). Wiele tych substancji sprowadza się do Polski jako surowce do produkcji cementu, farb itp. Ciągle czynione są próby przesyłania pod tym
jest właściwie uregulowany tryb odpowiedzialności i rekompensat za szkody wyrządzone na terenie sąsiedniego kraju.<br><br>Trzeci rodzaj agresji dotyczy przesyłania do Polski toksycznych substancji celem ich przeróbki lub składowania. Państwa Europy Zachodniej mają coraz większe trudności z pozbywaniem się toksycznych substancji. Ostre przepisy ekologiczne w tych krajach uniemożliwiają składowanie odpadów, a utylizację czynią bardzo kosztowną. Z tego też względu od wielu lat narasta presja na nasz kraj, aby przyjmować odpady toksyczne (np. muły portowe, popioły oraz różnorakie substancje z przemysłu chemicznego). Wiele tych substancji sprowadza się do Polski jako surowce do produkcji cementu, farb itp. Ciągle czynione są próby przesyłania pod tym
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego