Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
że jego efektem powinna być bardziej jednolita tematycznie, a więc konkretniejsza i pożyteczniejsza dyskusja. Rozważano poza tym możliwość zorganizowania w 1980 r. w Czechosłowacji sympozjum na temat metodologicznych i teoretycznych zagadnień historiografii techniki oraz pisemnych i rzeczowych źródeł do jej dziejów.
Potwierdzono prócz tego temat sympozjum, które ma się odbyć w czasie XVI Międzynarodowego Kongresu Historii Nauki w Bukareszcie; tematem tym ma być Technika a humanizm: aspekty historyczne. Ustalono, że narodowe grupy ICOHTEC i członkowie indywidualni prześlą do przewodniczącego i sekretarza generalnego ICOHTEC propozycję dotyczące referatów i tytułów referatów.
Przyjęto też propozycje prof. Mackensena z Kassel zorganizowania w 1981 r. w RFN
że jego efektem powinna być bardziej jednolita tematycznie, a więc konkretniejsza i pożyteczniejsza dyskusja. Rozważano poza tym możliwość zorganizowania w 1980 r. w Czechosłowacji sympozjum na temat metodologicznych i teoretycznych zagadnień historiografii techniki oraz pisemnych i rzeczowych źródeł do jej dziejów.<br> Potwierdzono prócz tego temat sympozjum, które ma się odbyć w czasie XVI Międzynarodowego Kongresu Historii Nauki w Bukareszcie; tematem tym ma być &lt;hi rend="italic"&gt;Technika a humanizm: aspekty historyczne&lt;/hi&gt;. Ustalono, że narodowe grupy ICOHTEC i członkowie indywidualni prześlą do przewodniczącego i sekretarza generalnego ICOHTEC propozycję dotyczące referatów i tytułów referatów.<br> Przyjęto też propozycje prof. Mackensena z Kassel zorganizowania w 1981 r. w RFN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego