Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
w batalionie rozpoczyna się z chwilą otrzymania zadania bojowego od przełożonego lub z inicjatywy dowódcy. Decyzję o użyciu tego batalionu podejmuje dowódca związku operacyjnego, a w jego imieniu przekazuje ją szef wojsk obrony przeciwchemicznej, który - zgodnie z decyzją dowódcy okręgu wojskowego (OW) (korpusu) - organizuje wykonanie zadań, stawiając je dowódcy batalionu w formie zarządzeń pisemnych przekazywanych z wykorzystaniem technicznych środków łączności lub przez przedstawicieli szefostwa wojsk obrony przeciwlotniczej (korpusu) bądź osobiście. Dowódca batalionu dowodzi ze stanowiska dowódczo-obserwacyjnego, na którym znajdują się i pracują: dowódca, zastępcy dowódcy, oficerowie sztabu i logistyki. Model pracy organów dowodzenia w czasie planowania działań przedstawiono na schemacie 1
w batalionie rozpoczyna się z chwilą otrzymania zadania bojowego od przełożonego lub z inicjatywy dowódcy. Decyzję o użyciu tego batalionu podejmuje dowódca związku operacyjnego, a w jego imieniu przekazuje ją szef wojsk obrony przeciwchemicznej, który - zgodnie z decyzją dowódcy okręgu wojskowego (OW) (korpusu) - organizuje wykonanie zadań, stawiając je dowódcy batalionu w formie zarządzeń pisemnych przekazywanych z wykorzystaniem technicznych środków łączności lub przez przedstawicieli szefostwa wojsk obrony przeciwlotniczej (korpusu) bądź osobiście. Dowódca batalionu dowodzi ze stanowiska dowódczo-obserwacyjnego, na którym znajdują się i pracują: dowódca, zastępcy dowódcy, oficerowie sztabu i logistyki. Model pracy organów dowodzenia w czasie planowania działań przedstawiono na schemacie 1
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego