Typ tekstu: Książka
Autor: Jarosz Maria
Tytuł: Samobójstwa
Rok: 1997
opinii o pierwotnych, genetycznych uwarunkowaniach zachowań samobójczych. Warto w tym miejscu przypomnieć badania Wiktora Grzywo-Dąbrowskiego. Badania te, przeprowadzone w Zakładzie Medycyny Sądowej Warszawie w latach 1925 - 1932 na 1003 samobójcach (grupa podstawowa) oraz 1004 osobach zmarłych nagłą śmiercią (grupa kontrolna), miały na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy i w jakiej mierze uzasadniona jest teza o istnieniu wad organicznych, stanów fizjologicznych lub zmian chorobowych charakterystycznych dla samobójców. Na podstawie tego badania i późniejszych badań z tego zakresu wykluczono występowanie takiego zespołu czynników jako przyczyn sprawczych autoagresji. Jeśli natomiast - w nielicznych przypadkach - jakieś zmiany patologiczne dają się zaobserwować, są to najwyżej czynniki usposabiające
opinii o pierwotnych, genetycznych uwarunkowaniach zachowań samobójczych. Warto w tym miejscu przypomnieć badania Wiktora Grzywo-Dąbrowskiego. Badania te, przeprowadzone w Zakładzie Medycyny Sądowej Warszawie w latach 1925 - 1932 na 1003 samobójcach (grupa podstawowa) oraz 1004 osobach zmarłych nagłą śmiercią (grupa kontrolna), miały na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy i w jakiej mierze uzasadniona jest teza o istnieniu wad organicznych, stanów fizjologicznych lub zmian chorobowych charakterystycznych dla samobójców. Na podstawie tego badania i późniejszych badań z tego zakresu wykluczono występowanie takiego zespołu czynników jako przyczyn sprawczych autoagresji. Jeśli natomiast - w nielicznych przypadkach - jakieś zmiany patologiczne dają się zaobserwować, są to najwyżej czynniki usposabiające
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego