Typ tekstu: Książka
Autor: Jarosz Maria
Tytuł: Samobójstwa
Rok: 1997
Meksyku zaś - blisko siedmiokrotnie. W Meksyku takie proporcje utrzymują się prawie "od zawsze", z pewnością zaś w ostatnim czterdziestoleciu.

Obraz pozostałych dwóch krajów, tzn. Czech i Rosji, nie jest w tej kwestii klarowny, brak bowiem publikowanych wiarygodnych informacji statystycznych umożliwiających porównanie trendów analizowanych zjawisk.

Problemem otwartym pozostaje to, czy i w jakiej mierze możliwe i uprawnione jest wnioskowanie o zależności obu typów zachowań autodestrukcyjnych.

Próba zbadania takiej zależności, której punktem wyjścia były cytowane dane statystyki międzynarodowej, koncentruje się na wybranych elementach populacji analizowanych krajów.

Współczynnik korelacji liniowej - obliczony dla przedstawionej zbiorowości - nie upoważnia do twierdzenia o istnieniu zależności (liniowej) dla badanych cech (r
Meksyku zaś - blisko siedmiokrotnie. W Meksyku takie proporcje utrzymują się prawie "od zawsze", z pewnością zaś w ostatnim czterdziestoleciu.<br><br> Obraz pozostałych dwóch krajów, tzn. Czech i Rosji, nie jest w tej kwestii klarowny, brak bowiem publikowanych wiarygodnych informacji statystycznych umożliwiających porównanie trendów analizowanych zjawisk. <br><br>Problemem otwartym pozostaje to, czy i w jakiej mierze możliwe i uprawnione jest wnioskowanie o zależności obu typów zachowań autodestrukcyjnych.<br><br>Próba zbadania takiej zależności, której punktem wyjścia były cytowane dane statystyki międzynarodowej, koncentruje się na wybranych elementach populacji analizowanych krajów.<br><br> Współczynnik korelacji liniowej - obliczony dla przedstawionej zbiorowości - nie upoważnia do twierdzenia o istnieniu zależności (liniowej) dla badanych cech (r
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego