Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
cenami w sklepach, liczników na parkingach czy też przeróbek automatów telefonicznych i innych. Te dodatkowe koszty, spowodowane inflacją, w skali całej gospodarki pochłaniają znaczne zasoby zmniejszając zasoby przeznaczone do innych zastosowań.

Stwierdziliśmy wcześniej, że znaczenie społeczno-ekonomiczynych skutków inflacji zależy od stopy inflacji. Innym wpływającym na to czynnikiem jest to, w jakiej mierze inflacja jest antycypowana. Gdy podmioty w pełni antycypują przyszłą inflację, to negatywne skutki inflacji są niewielkie. Związane jest to z możliwością odpowiedniego dostosowania wielkości nominalnych do poziomu inflacji. Natomiast gdy inflacja pojawia się niespodziewanie (a więc nie jest antycypowana przez podmioty), wówczas znaczenie negatywnych skutków inflacji jest znacznie większe.

3
cenami w sklepach, liczników na parkingach czy też przeróbek automatów telefonicznych i innych. Te dodatkowe koszty, spowodowane inflacją, w skali całej gospodarki pochłaniają znaczne zasoby zmniejszając zasoby przeznaczone do innych zastosowań.<br><br>Stwierdziliśmy wcześniej, że znaczenie społeczno-ekonomiczynych skutków inflacji zależy od stopy inflacji. Innym wpływającym na to czynnikiem jest to, w jakiej mierze inflacja jest antycypowana. Gdy podmioty w pełni antycypują przyszłą inflację, to negatywne skutki inflacji są niewielkie. Związane jest to z możliwością odpowiedniego dostosowania wielkości nominalnych do poziomu inflacji. Natomiast gdy inflacja pojawia się niespodziewanie (a więc nie jest antycypowana przez podmioty), wówczas znaczenie negatywnych skutków inflacji jest znacznie większe.<br><br>&lt;tit&gt;3
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego