Typ tekstu: Książka
Autor: Kruczkowski Leon
Tytuł: Kordian i cham
Rok wydania: 1979
Rok powstania: 1932
wykopują i kradną!... Tak powiada ewangelista święty!... Ale za to, o najmilsi, skarbcie sobie skarby na żywot przyszły, ale troskajcie się o zbawienie dusz waszych, ale umacniajcie serca wasze w staraniu ustawicznym o szczęśliwość wiekuistą zgotowaną w niebie!... Pracy ziemskiej, powinności stanu waszego nie zbraknie wam nigdy, albowiem powiedziane jest: w pocie czoła pożywać mamy chleb nasz powszedni!'... Ale baczcie, iżbyście i w tamtej dusznej pracy, w tamtych zbawiennych zatrudnieniach gorliwość ochoczą okazali, bez opieszalstwa, bez napomnień ciągłych, bez i niedbałości szkaradnej - - owo zgoła tak właśnie, jak to czynił Izydor święty, oracz anielski, patron wasz i orędownik przed Bogiem!...
Ksiądz Bończa umilkł na
wykopują i kradną!... Tak powiada ewangelista święty!... Ale za to, o najmilsi, skarbcie sobie skarby na żywot przyszły, ale troskajcie się o zbawienie dusz waszych, ale umacniajcie serca wasze w staraniu ustawicznym o szczęśliwość wiekuistą zgotowaną w niebie!... Pracy ziemskiej, powinności stanu waszego nie zbraknie wam nigdy, albowiem powiedziane jest: w pocie czoła pożywać mamy chleb nasz powszedni!'... Ale baczcie, iżbyście i w tamtej dusznej pracy, w tamtych zbawiennych zatrudnieniach gorliwość ochoczą okazali, bez opieszalstwa, bez napomnień ciągłych, bez i niedbałości szkaradnej - - owo zgoła tak właśnie, jak to czynił Izydor święty, oracz anielski, patron wasz i orędownik przed Bogiem!...<br>Ksiądz Bończa umilkł na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego