Typ tekstu: Książka
Autor: Kuczyński Waldemar
Tytuł: Burza nad Wiłą. Dziennik 1980-1981
Rok: 2002
wyłącznego prawa powoływania i odwoływania dyrektorów przedsiębiorstw przez organa samorządu pracowniczego "Solidarność" ostatecznie zaproponowała formułę następującą: dyrektora powołuje Rada Pracownicza lub organ założycielski (jednostka administracji państwowej), z prawem każdej strony do złożenia sprzeciwu wobec decyzji strony przeciwnej. W przedsiębiorstwach użyteczności publicznej i szczególnie ważnych, których listę miała ustalić Rada Ministrów w porozumieniu ze związkami zawodowymi, dyrektor miał być powoływany i odwoływany przez organ założycielski, z prawem do złożenia sprzeciwu przez Radę Pracowniczą, a w przypadku nieuwzględnienia go z prawem odwołania się do sądu. 22 września tę formułę zaakceptowało Prezydium KKP. Było to duże ustępstwo w stosunku do postulatu wyjściowego, a jednocześnie równie
wyłącznego prawa powoływania i odwoływania dyrektorów przedsiębiorstw przez organa samorządu pracowniczego "Solidarność" ostatecznie zaproponowała formułę następującą: dyrektora powołuje Rada Pracownicza lub organ założycielski (jednostka administracji państwowej), z prawem każdej strony do złożenia sprzeciwu wobec decyzji strony przeciwnej. W przedsiębiorstwach użyteczności publicznej i szczególnie ważnych, których listę miała ustalić Rada Ministrów w porozumieniu ze związkami zawodowymi, dyrektor miał być powoływany i odwoływany przez organ założycielski, z prawem do złożenia sprzeciwu przez Radę Pracowniczą, a w przypadku nieuwzględnienia go z prawem odwołania się do sądu. 22 września tę formułę zaakceptowało Prezydium KKP. Było to duże ustępstwo w stosunku do postulatu wyjściowego, a jednocześnie równie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego