Typ tekstu: Książka
Autor: Sejm RP
Tytuł: Kodeks Karny
Rok powstania: 1969
do lat 10.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.
Art. 201. (93) Kto zagarnia mienie społeczne znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
Art. 202. (94)Kto wykorzystując działalność gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo innej jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, w porozumieniu z innymi osobami, zagarnia mienie tej osoby lub jednostki, nabywców lub dostawców, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
Art. 203. § 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudze mienie ruchome, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega karze
do lat 10.<br>§ 2. W wypadku mniejszej wagi sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.<br>Art. 201. (93) Kto zagarnia mienie społeczne znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.<br>Art. 202. (94)Kto wykorzystując działalność gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo innej jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, w porozumieniu z innymi osobami, zagarnia mienie tej osoby lub jednostki, nabywców lub dostawców, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.<br>Art. 203. § 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudze mienie ruchome, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.<br>§ 2. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega karze
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego