Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Tygodnik Powszechny
Nr: 46
Miejsce wydania: Kraków
Rok: 1994
znajduje jeszcze siły, by prowadzić badania, to np. w Ameryce Łacińskiej bardzo często prowadzi je dziś na zlecenie obcych uniwersytetów, fundacji bądź firm.
I znów: on nie może przejść po prostu do obcych, gdyż jest dla nich interesujący właśnie jako pracownik latynoamerykańskiego uniwersytetu.
Niemniej jednak, nawet jako pracownik własnej uczelni, w praktyce pracuje dla obcego kontrahenta - co, mimo międzynarodowości nauki i pozytywnego faktu pracy w ogóle, ma swoje negatywne strony.
Jest jeszcze co najmniej jedno warte wzięcia pod uwagę niebezpieczeństwo dalszego rozwoju sytuacji w kierunku, jaki zarysowuje się w Polsce.
Mianowicie zgromadzone na campusach masy młodych ludzi łatwo przekraczają poziom krytyczny.
Strajki
znajduje jeszcze siły, by prowadzić badania, to np. w Ameryce Łacińskiej bardzo często prowadzi je dziś na zlecenie obcych uniwersytetów, fundacji bądź firm.<br>I znów: on nie może przejść po prostu do obcych, gdyż jest dla nich interesujący właśnie jako pracownik latynoamerykańskiego uniwersytetu.<br>Niemniej jednak, nawet jako pracownik własnej uczelni, w praktyce pracuje dla obcego kontrahenta - co, mimo międzynarodowości nauki i pozytywnego faktu pracy w ogóle, ma swoje negatywne strony.<br>Jest jeszcze co najmniej jedno warte wzięcia pod uwagę niebezpieczeństwo dalszego rozwoju sytuacji w kierunku, jaki zarysowuje się w Polsce.<br>Mianowicie zgromadzone na campusach masy młodych ludzi łatwo przekraczają poziom krytyczny.<br>Strajki
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego