Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 0406
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2000
Rok powstania: 1998
Prawa Gospodarczego Centrum im. A. Smitha.
- W obecnym istnieje zbyt wiele furtek umożliwiających obchodzenie ustawy o zamówieniach publicznych, dzielenie przetargów na mniejsze i zlecanie inwestycji z wolnej ręki czy w trybie zapytania o cenę zamiast przetargu nieograniczonego. Problemem jest to, że korupcjogenne są nie tyle same przepisy, ile praktyka. A w praktyce niektórzy oferenci mają wcześniejszy dostęp do szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia oraz systemie oceny ofert w planowanym zamówieniu publicznym. Często kryteria zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia formułowane są w sposób ułatwiający wygranie przetargu przez konkretną firmę. Bez uzasadnienia korzysta się z trybu zamówienia z wolnej ręki. Bardzo często cena
Prawa Gospodarczego Centrum im. A. Smitha.<br>- W obecnym istnieje zbyt wiele furtek umożliwiających obchodzenie ustawy o zamówieniach publicznych, dzielenie przetargów na mniejsze i zlecanie inwestycji z wolnej ręki czy w trybie zapytania o cenę zamiast przetargu nieograniczonego. Problemem jest to, że korupcjogenne są nie tyle same przepisy, ile praktyka. A w praktyce niektórzy oferenci mają wcześniejszy dostęp do szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia oraz systemie oceny ofert w planowanym zamówieniu publicznym. Często kryteria zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia formułowane są w sposób ułatwiający wygranie przetargu przez konkretną firmę. Bez uzasadnienia korzysta się z trybu zamówienia z wolnej ręki. Bardzo często cena
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego