Typ tekstu: Książka
Autor: Nowakowski Zdzisław
Tytuł: TAG 3.1 dla opornych
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1995
Clou całej tej imprezy polega na tym, że:
- w trybie kursor stan poszczególnych punktów matrycy znaku możesz zmieniać naciśnięciami klawisza [Ins] lub łącząc działanie klawiszy sterujących ruchem kursora z klawiszem [Ctrl] (zajrzyj zresztą do tabeli 23-1);
- w trybie zapalanie każdemu przemieszczeniu kursora towarzyszy zapalenie punktów, przez które kursor przeszedł;
- w trybie gaszenie każde przesunięcie kursora powoduje gaszenie punktów, przez które przeszedł.

Przedstawiony powyżej skrót klawiaturowy jest związany z poleceniem z menu Inne, zmienianym naciśnięciami klawisza [F10] (oczywiście przy rozwiniętym menu). Standardowo jest tam widoczny napis [F10]-kursor. Naciśnięcie tego klawisza funkcyjnego powoduje zmianę nazwy pozycji menu odpowiednio na [F10]-zapalanie i
Clou całej tej imprezy polega na tym, że:<br>- w trybie kursor stan poszczególnych punktów matrycy znaku możesz zmieniać naciśnięciami klawisza [Ins] lub łącząc działanie klawiszy sterujących ruchem kursora z klawiszem [Ctrl] (zajrzyj zresztą do tabeli 23-1);<br>- w trybie zapalanie każdemu przemieszczeniu kursora towarzyszy zapalenie punktów, przez które kursor przeszedł;<br>- w trybie gaszenie każde przesunięcie kursora powoduje gaszenie punktów, przez które przeszedł.<br><br>Przedstawiony powyżej skrót klawiaturowy jest związany z poleceniem z menu Inne, zmienianym naciśnięciami klawisza [F10] (oczywiście przy rozwiniętym menu). Standardowo jest tam widoczny napis [F10]-kursor. Naciśnięcie tego klawisza funkcyjnego powoduje zmianę nazwy pozycji menu odpowiednio na [F10]-zapalanie i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego