Typ tekstu: Książka
Tytuł: Mała Konstytucja
Rok: 1995
z rządami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi,
8) zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne Państwa.
Art. 53.1. Radę Ministrów (Rząd) tworzą:
1) Prezes Rady Ministrów - jako jej przewodniczący,
2) wiceprezesi Rady Ministrów,
3) ministrowie,
4) przewodniczący określonych w ustawie komisji i komitetów sprawujących funkcje naczelnych organów administracji państwowej, powołani w trybie Art. 57-62.
2. W razie niepowołania wiceprezesa Rady Ministrów obowiązki jego może pełnić jeden z ministrów.
3. Rada Ministrów działa kolegialnie. Organizację i tryb jej pracy określa ustawa.
Art. 54. 1. W celu wykonania ustaw i na podstawie udzielonych w nich upoważnień Rada Ministrów wydaje rozporządzenia.
2. Rada Ministrów
z rządami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi,<br>8) zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne Państwa.<br>&lt;tit1&gt;Art. 53.&lt;/&gt;1. Radę Ministrów (Rząd) tworzą:<br>1) Prezes Rady Ministrów - jako jej przewodniczący,<br>2) wiceprezesi Rady Ministrów,<br>3) ministrowie,<br>4) przewodniczący określonych w ustawie komisji i komitetów sprawujących funkcje naczelnych organów administracji państwowej, powołani w trybie Art. 57-62.<br> 2. W razie niepowołania wiceprezesa Rady Ministrów obowiązki jego może pełnić jeden z ministrów.<br> 3. Rada Ministrów działa kolegialnie. Organizację i tryb jej pracy określa ustawa.<br> &lt;tit1&gt;Art. 54.&lt;/&gt; 1. W celu wykonania ustaw i na podstawie udzielonych w nich upoważnień Rada Ministrów wydaje rozporządzenia.<br> 2. Rada Ministrów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego