Typ tekstu: Książka
Autor: Kosmol Jan
Tytuł: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem
Rok: 1995
zawartości pamięci elektronicznej narzędzia, czyli odczytem jego numeru. Numer ten jest podstawą do przesłania z banku danych narzędziowych z centralnego komputera do konkretnego sterowania CNC wszystkich danych narzędziowych. Po wykorzystaniu narzędzia i przekazaniu go do magazynu, do centralnego komputera jest przesyłana informacja aktualizująca dane narzędziowe używanego narzędzia. Schemat systemu zarządzania w trybie "tylko do odczytu" przedstawiono na rys. 3.142.
2. W systemach do zapisywania i czytania danych pamięć elektroniczna, indywidualna dla każdego narzędzia, zawiera wszystkie dane narzędziowe. Pamięci zawierają do 256 B danych. Pobranie narzędzia z magazynu narzędzi jest połączone z automatycznym odczytem całej zawartości pamięci elektronicznej narzędzia i przesłaniem jej
zawartości pamięci elektronicznej narzędzia, czyli odczytem jego numeru. Numer ten jest podstawą do przesłania z banku danych narzędziowych z centralnego komputera do konkretnego sterowania CNC wszystkich danych narzędziowych. Po wykorzystaniu narzędzia i przekazaniu go do magazynu, do centralnego komputera jest przesyłana informacja aktualizująca dane narzędziowe używanego narzędzia. Schemat systemu zarządzania w trybie "tylko do odczytu" przedstawiono na rys. 3.142.<br>2. W systemach do zapisywania i czytania danych pamięć elektroniczna, indywidualna dla każdego narzędzia, zawiera wszystkie dane narzędziowe. Pamięci zawierają do 256 B danych. Pobranie narzędzia z magazynu narzędzi jest połączone z automatycznym odczytem całej zawartości pamięci elektronicznej narzędzia i przesłaniem jej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego