Typ tekstu: Książka
Tytuł: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw w Polsce
Rok: 2002
banków w przepisach dotyczących bpu zapisano, że jeżeli dłużnikiem jest przedsiębiorstwo państwowe, to bank może uzależnić wszczęcie postępowania ugodowego od złożenia przez dłużnika wniosku do Ministra Przekształceń Własnościowych o przekształcenie przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa lub do organu założycielskiego o wniesienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części mienia przedsiębiorstwa do spółki w trybie art. 37 ust. 1 pkt2 ustawy o prywatyzacji pp. Jeszcze przed wszczęciem postępowania ugodowego organy przedsiębiorstwa musiały ustosunkować się do planowanych zmian i czynnie wziąć w nich udział. Ponieważ ugody bankowe dotyczyły przedsiębiorstw w trudnej sytuacji finansowej i o znacznym zadłużeniu, zarówno organy założycielskie, jak i kadra kierownicza oraz pracownicy
banków w przepisach dotyczących bpu zapisano, że jeżeli dłużnikiem jest przedsiębiorstwo państwowe, to bank może uzależnić wszczęcie postępowania ugodowego od złożenia przez dłużnika wniosku do Ministra Przekształceń Własnościowych o przekształcenie przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa lub do organu założycielskiego o wniesienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części mienia przedsiębiorstwa do spółki w trybie art. 37 ust. 1 pkt2 ustawy o prywatyzacji pp. Jeszcze przed wszczęciem postępowania ugodowego organy przedsiębiorstwa musiały ustosunkować się do planowanych zmian i czynnie wziąć w nich udział. Ponieważ ugody bankowe dotyczyły przedsiębiorstw w trudnej sytuacji finansowej i o znacznym zadłużeniu, zarówno organy założycielskie, jak i kadra kierownicza oraz pracownicy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego