Typ tekstu: Książka
Autor: Malik Krystyna Raciborska Maria
Tytuł: Przewodnik po Polsce - cz. 1
Rok: 1997
w Polsce, przebud. XVII-XVIII w. Najstarszą częścią budowli krypta pod prezbiterium, przypuszczalnie sprzed 1214. Bogate w dzieła sztuki (rzeźby, obrazy M. Willmanna i in.) wyposażenie wnętrza, przeważnie z okresu baroku.
Romańskie portale z tympanonami (najstarszy na zach. fasadzie 1230).
Przybud. od pd. strony prezbiterium gotycka kaplica 2. poł. XIII w. z grobowcem św. Jadwigi (żony Henryka Brodatego). W prezbiterium m. in.
barokowy (1680) sarkofag ks. Henryka Brodatego. Klasztor barokowy z dwoma wirydarzami i ozdobnym portalem.

WYCIECZKI:

1. Do Bukowego Lasu (100ha), na pd. wsch. od miasta. W nim buki, graby i dęby. Na wsch. krańcu lasu wieża widokowa. Ośrodek wypoczynku świątecznego
w Polsce, przebud. XVII-XVIII w. Najstarszą częścią budowli krypta pod prezbiterium, przypuszczalnie sprzed 1214. Bogate w dzieła sztuki (rzeźby, obrazy M. Willmanna i in.) wyposażenie wnętrza, przeważnie z okresu baroku. <br>Romańskie portale z tympanonami (najstarszy na zach. fasadzie 1230). <br>Przybud. od pd. strony prezbiterium gotycka kaplica 2. poł. XIII w. z grobowcem św. Jadwigi (żony Henryka Brodatego). W prezbiterium m. in. <br>barokowy (1680) sarkofag ks. Henryka Brodatego. Klasztor barokowy z dwoma wirydarzami i ozdobnym portalem. <br><br>&lt;tit&gt;WYCIECZKI&lt;/&gt;: <br><br>1. Do Bukowego Lasu (100ha), na pd. wsch. od miasta. W nim buki, graby i dęby. Na wsch. krańcu lasu wieża widokowa. Ośrodek wypoczynku świątecznego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego