Typ tekstu: Książka
Autor: Myślińska Elżbieta
Tytuł: Laboratoryjne badania gruntów
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1992
plastyczności wP, a między stanem plastycznym (miękkoplastycznym) i płynnym granica płynności wL. Podział gruntów spoistych ze względu na ich plastyczność (stan) przedstawia tabela 28.

W celu określenia stanu, w jakim znajduje się dany grunt przy danej wilgotności, należy oznaczyć wartości następujących parametrów:

- wilgotności naturalnej (wg rozdz. III),

- wilgotności granicy skurczalności (wS),

- wilgotności granicy plastyczności (wP),

- wilgotności granicy płynności (wL).

Poszczególne granice zostały zdefiniowane przez A. Casagrande'a w następujący sposób:

Granica skurczalności jest to wilgotność w procentach, przy której grunt pomimo dalszego suszenia nie zmniejsza swojej objętości i jednocześnie zaczyna zmieniać barwę na powierzchni na odcień jaśniejszy.

Granica plastyczności jest to wilgotność
plastyczności wP, a między stanem plastycznym (miękkoplastycznym) i płynnym granica płynności wL. Podział gruntów spoistych ze względu na ich plastyczność (stan) przedstawia tabela 28.<br><br>W celu określenia stanu, w jakim znajduje się dany grunt przy danej wilgotności, należy oznaczyć wartości następujących parametrów:<br><br>- wilgotności naturalnej (wg rozdz. III),<br><br>- wilgotności granicy &lt;orig&gt;skurczalności&lt;/&gt; (wS),<br><br>- wilgotności granicy plastyczności (wP),<br><br>- wilgotności granicy płynności (wL).<br><br>Poszczególne granice zostały zdefiniowane przez &lt;name type="person"&gt;A. Casagrande'a&lt;/&gt; w następujący sposób:<br><br>Granica &lt;name type="person"&gt;skurczalności&lt;/&gt; jest to wilgotność w procentach, przy której grunt pomimo dalszego suszenia nie zmniejsza swojej objętości i jednocześnie zaczyna zmieniać barwę na powierzchni na odcień jaśniejszy.<br><br>Granica plastyczności jest to wilgotność
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego