Typ tekstu: Rozmowa bezpośrednia
Tytuł: rozmowa młodzieży o pracy, komputerze, szkole, relacjach międzyludzkich
Rok powstania: 2001
Nie, no co ty...
A wyszedłeś z sieci? Żeby mu nie
Dyskietka startowa...No to nie moja wina.
Baryki>, o, dzieje Baryki! Co?!
Dzieje Baryki? I co powiedziałaś?
Znaczy, wiesz, robiła z nami to, a to jest najgorsze, jak my zaczynamy w ogóle, ...

No nie, no weź! Przestań! Bo cię walnę!
Oho, nie!
Ja widzę, że wiesz, że coraz bardziej ostra rozmowa...
Znaczy, wiesz, i... Zrobiła z nami
!
Tak nienawidzimy w ogóle, jak się omawia jakiegoś głównego bohatera. Wszystkich szlag trafia, bo
Ale ona nie ma w klasie Marka ?

Nie. Chyba nie. Na razie u nas miała, i za dwa tygodnie
Nie, no co ty...&lt;/&gt;<br>&lt;who4&gt;A wyszedłeś z sieci? Żeby mu nie &lt;gap&gt;&lt;/&gt;<br>&lt;who5&gt;Dyskietka startowa...No to nie moja wina.&lt;/&gt;<br>&lt;who3&gt;&lt;name type="person"&gt;Baryki>&lt;/&gt;, o, dzieje &lt;name type="person"&gt;Baryki&lt;/&gt;! Co?!&lt;/&gt;<br>&lt;who1&gt;Dzieje &lt;name type="person"&gt;Baryki&lt;/&gt;? I co powiedziałaś?&lt;/&gt;<br>&lt;who3&gt;Znaczy, wiesz, robiła z nami to, a to jest najgorsze, jak my zaczynamy w ogóle, ...&lt;/&gt;<br>&lt;who1&gt;&lt;vocal desc="yhy"&gt;&lt;/&gt;<br>&lt;who3&gt;No nie, no weź! &lt;vocal desc="laugh"&gt; Przestań! Bo cię walnę!&lt;/&gt;<br>&lt;who5&gt;&lt;overlap&gt;Oho, nie!&lt;/&gt;&lt;/&gt;<br>&lt;who1&gt;&lt;overlap&gt;Ja widzę, że wiesz, że coraz bardziej ostra rozmowa...&lt;/&gt;&lt;/&gt;<br>&lt;who3&gt;Znaczy, wiesz, i...&lt;vocal desc="yyy"&gt; &lt;overlap&gt;Zrobiła z nami &lt;gap&gt;&lt;/&gt;<br>&lt;who4&gt;&lt;vocal desc="aaaaaaaaaa"&gt;!&lt;/&gt;<br>&lt;who3&gt;&lt;unclear&gt;Tak nienawidzimy w ogóle, jak się omawia jakiegoś głównego bohatera.&lt;/unclear&gt; Wszystkich szlag trafia, bo &lt;gap&gt;&lt;/&gt;<br>&lt;who1&gt;&lt;unclear&gt;Ale ona nie ma w klasie Marka &lt;gap&gt;?&lt;/unclear&gt;&lt;/&gt;<br>&lt;who5&gt;&lt;overlap&gt;&lt;gap&gt;&lt;/&gt; &lt;vocal desc="laugh"&gt;&lt;/&gt;<br>&lt;who3&gt;&lt;overlap&gt;Nie.&lt;/&gt; Chyba nie. Na razie u nas miała, i za dwa tygodnie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego