Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o warunkach prowadzenia rachunków bankowych
Rok: 2000
ich złożenia lub najpóźniej w następnym dniu roboczym.
2. Za przekroczenie terminu wypłaty posiadaczowi rachunku oszczędnościowego prowadzonego w złotych przysługuje prawo do odszkodowania za każdy dzień zwłoki w wysokości obliczonej według dwukrotnej stopy procentowej obowiązującej dla rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego SUPERKONTO.
3. Za przekroczenie terminu wypłaty posiadaczowi rachunku oszczędnościowego prowadzonego w walucie wymienialnej przysługuje prawo do odszkodowania za każdy dzień zwłoki w wysokości obliczonej według dwukrotnej stopy procentowej obowiązującej dla rachunku oszczędnościowego płatnego na żądanie prowadzonego w danej walucie wymienialnej.
§ 20
1. Posiadacz rachunku może złożyć w oddziale PKO-bp prowadzącym rachunek zlecenie przekazania na wskazany rachunek bankowy dowolnej kwoty w granicach
ich złożenia lub najpóźniej w następnym dniu roboczym.<br>2. Za przekroczenie terminu wypłaty posiadaczowi rachunku oszczędnościowego prowadzonego w złotych przysługuje prawo do odszkodowania za każdy dzień zwłoki w wysokości obliczonej według dwukrotnej stopy procentowej obowiązującej dla rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego SUPERKONTO.<br>3. Za przekroczenie terminu wypłaty posiadaczowi rachunku oszczędnościowego prowadzonego w walucie wymienialnej przysługuje prawo do odszkodowania za każdy dzień zwłoki w wysokości obliczonej według dwukrotnej stopy procentowej obowiązującej dla rachunku oszczędnościowego płatnego na żądanie prowadzonego w danej walucie wymienialnej.<br>§ 20<br>1. Posiadacz rachunku może złożyć w oddziale PKO-bp prowadzącym rachunek zlecenie przekazania na wskazany rachunek bankowy dowolnej kwoty w granicach
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego