Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o warunkach prowadzenia rachunków bankowych
Rok: 2000
w wysokości obliczonej według dwukrotnej stopy procentowej obowiązującej dla rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego SUPERKONTO.
3. Za przekroczenie terminu wypłaty posiadaczowi rachunku oszczędnościowego prowadzonego w walucie wymienialnej przysługuje prawo do odszkodowania za każdy dzień zwłoki w wysokości obliczonej według dwukrotnej stopy procentowej obowiązującej dla rachunku oszczędnościowego płatnego na żądanie prowadzonego w danej walucie wymienialnej.
§ 20
1. Posiadacz rachunku może złożyć w oddziale PKO-bp prowadzącym rachunek zlecenie przekazania na wskazany rachunek bankowy dowolnej kwoty w granicach salda rachunku, chyba że postanowienia regulaminów dotyczących poszczególnych rodzajów rachunków stanowią inaczej.
2. Posiadacz rachunku może przeprowadzać rozliczenia w obrocie zagranicznym, nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
w wysokości obliczonej według dwukrotnej stopy procentowej obowiązującej dla rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego SUPERKONTO.<br>3. Za przekroczenie terminu wypłaty posiadaczowi rachunku oszczędnościowego prowadzonego w walucie wymienialnej przysługuje prawo do odszkodowania za każdy dzień zwłoki w wysokości obliczonej według dwukrotnej stopy procentowej obowiązującej dla rachunku oszczędnościowego płatnego na żądanie prowadzonego w danej walucie wymienialnej.<br>§ 20<br>1. Posiadacz rachunku może złożyć w oddziale PKO-bp prowadzącym rachunek zlecenie przekazania na wskazany rachunek bankowy dowolnej kwoty w granicach salda rachunku, chyba że postanowienia regulaminów dotyczących poszczególnych rodzajów rachunków stanowią inaczej.<br>2. Posiadacz rachunku może przeprowadzać rozliczenia w obrocie zagranicznym, nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego