Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: regulamin korzystania z kart płatniczych
Rok: 2000
wraz z nowym PIN (pod warunkiem zwrotu karty poprzedniej).
2. Duplikat karty wydawany jest z tym samym terminem ważności co karta poprzednia.

Używanie karty
§ 13
Karta służy do realizowania w kraju i za granicą, płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach honorujących karty VISA Electron oraz wypłat gotówki w walucie danego kraju w bankach i bankomatach oznaczonych znakiem VISA Electron.
§ 14
1. Bank ustala limit dzienny wypłat oraz może ustalić limit dzienny transakcji indywidualnie dla każdej karty. W przypadku wydania dodatkowych kart przypisane limity obowiązują dla każdej z kart z osobna.
2. Posiadacz karty może ubiegać się o zmiany limitów
wraz z nowym PIN (pod warunkiem zwrotu karty poprzedniej). <br>2. Duplikat karty wydawany jest z tym samym terminem ważności co karta poprzednia.<br><br>Używanie karty<br>§ 13<br>Karta służy do realizowania w kraju i za granicą, płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach honorujących karty VISA Electron oraz wypłat gotówki w walucie danego kraju w bankach i bankomatach oznaczonych znakiem VISA Electron.<br>§ 14<br>1. Bank ustala limit dzienny wypłat oraz może ustalić limit dzienny transakcji indywidualnie dla każdej karty. W przypadku wydania dodatkowych kart przypisane limity obowiązują dla każdej z kart z osobna.<br>2. Posiadacz karty może ubiegać się o zmiany limitów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego