Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
kąpiele z moczenia, wapnienia i odwapniania oraz brzeczki garbarskie. Zużyta wapnica zawiera ponad 50% ładunku zanieczyszczeń organicznych, przypadających na cały proces garbowania [10].
W procesie wapnienia, oprócz zanieczyszczeń usuwanych ze skóry, czyli włosia, zakrzepłej krwi, tkanki tłuszczowej naskórka itp., do ścieków dostają się znaczne ilości chemikaliów: kwasu siarkowego i solnego, wapna, sody, siarczku, sodu, związków chromu(III), detergentów i rozpuszczalników organicznych [3,6].
Ilości ścieków powstających w polskich garbarniach (wg [4]) zestawiono w tabl.9.1. Większe jest zużycie wody przy garbowaniu skór bydlęcych niż świńskich.
Podział zużycia wody na poszczególne operacje technologiczne podano w tabl.9.2.
Minimalne zużycie wody
kąpiele z moczenia, wapnienia i odwapniania oraz brzeczki garbarskie. Zużyta wapnica zawiera ponad 50% ładunku zanieczyszczeń organicznych, przypadających na cały proces garbowania [10].<br>W procesie wapnienia, oprócz zanieczyszczeń usuwanych ze skóry, czyli włosia, zakrzepłej krwi, tkanki tłuszczowej naskórka itp., do ścieków dostają się znaczne ilości chemikaliów: kwasu siarkowego i solnego, wapna, sody, siarczku, sodu, związków chromu(III), detergentów i rozpuszczalników organicznych [3,6].<br>Ilości ścieków powstających w polskich garbarniach (wg [4]) zestawiono w tabl.9.1. Większe jest zużycie wody przy garbowaniu skór bydlęcych niż świńskich.<br>Podział zużycia wody na poszczególne operacje technologiczne podano w tabl.9.2.<br>Minimalne zużycie wody
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego