Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
6kWh/m3. Odpływ doczyszcza się w filtrze 4 [8].
Garbarnia Lawrance w Winchester, produkująca owcze skóry futerkowe, ma oczyszczalnię ścieków (rys.9.4) o przepustowości 1350 m3/d, wykorzystującą zarówno proces flotacji jak i elektroflotacji. Przed saturatorem ścieki koaguluje się przez dodanie 1kg/m3 siarczanu glinu i 0,8kg/m3 wapna. Po nasyceniu sprężonym powietrzem i flotacji ścieki poddaje się elektroflotacji. Ostatnim etapem jest oczyszczanie biologiczne w rowach cyrkulacyjnych o pojemności nieco większej od dobowej produkcji ścieków. Rowy pracują przy małym obciążeniu. Łącznie z etapem mechanicznym uzyskuje się w nich ponad 99-procentowe obniżenie wszystkich podstawowych wskaźników zanieczyszczeń.
Biologiczne oczyszczanie ścieków
6kWh/m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;. Odpływ doczyszcza się w filtrze 4 [8].<br>Garbarnia Lawrance w Winchester, produkująca owcze skóry futerkowe, ma oczyszczalnię ścieków (rys.9.4) o przepustowości 1350 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;/d, wykorzystującą zarówno proces flotacji jak i elektroflotacji. Przed saturatorem ścieki koaguluje się przez dodanie 1kg/m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt; siarczanu glinu i 0,8kg/m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt; wapna. Po nasyceniu sprężonym powietrzem i flotacji ścieki poddaje się elektroflotacji. Ostatnim etapem jest oczyszczanie biologiczne w rowach cyrkulacyjnych o pojemności nieco większej od dobowej produkcji ścieków. Rowy pracują przy małym obciążeniu. Łącznie z etapem mechanicznym uzyskuje się w nich ponad 99-procentowe obniżenie wszystkich podstawowych wskaźników zanieczyszczeń.<br>Biologiczne oczyszczanie ścieków
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego