Typ tekstu: Książka
Autor: Siwoń Bolesław
Tytuł: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa
Rok: 1994
wody zdemineralizowanej, pary, ciepła, opakowań itd.) oraz zużycie czasu pracy na wykonanie poszczególnych czynności jest na ogół ustalane przy wdrażaniu technologii. Standardami, normami itp., obejmowano wszystkie elementy zużycia na jednostkę gotowego produktu. Sumę zużycia otrzymywano w toku przygotowania produkcji drogą pomnożenia zużycia jednostkowego przez zakładaną ilość produktów.
Przygotowując tzw. dokumentację warsztatową, właściwa kompetencyjnie jednostka organizacyjna (np. dział przygotowania produkcji, dział głównego technologa) wystawia zapotrzebowanie na materiał, wskazując w dokumencie zlecającym wydanie z magazynu (np. w dowodzie "RW") jego podstawowe parametry (wymiary, wytrzymałość, skład chemiczny itd.) oraz wielkości zużycia jednostkowego 68(na podstawie posiadanej bazy normatywnej) i sumarycznego, dostosowanego do ilości założonej
wody zdemineralizowanej, pary, ciepła, opakowań itd.) oraz zużycie czasu pracy na wykonanie poszczególnych czynności jest na ogół ustalane przy wdrażaniu technologii. Standardami, normami itp., obejmowano wszystkie elementy zużycia na jednostkę gotowego produktu. Sumę zużycia otrzymywano w toku przygotowania produkcji drogą pomnożenia zużycia jednostkowego przez zakładaną ilość produktów.<br>Przygotowując tzw. dokumentację warsztatową, właściwa kompetencyjnie jednostka organizacyjna (np. dział przygotowania produkcji, dział głównego technologa) wystawia zapotrzebowanie na materiał, wskazując w dokumencie zlecającym wydanie z magazynu (np. w dowodzie "RW") jego podstawowe parametry (wymiary, wytrzymałość, skład chemiczny itd.) oraz wielkości zużycia jednostkowego 68<br><br><br><br>(na podstawie posiadanej bazy normatywnej) i sumarycznego, dostosowanego do ilości założonej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego