Typ tekstu: Strona internetowa
Autor: Anna Rozalska
Tytuł: strona o sztuce i informatyce
Rok wydania: 2001
Rok powstania: 2004
z pokazem
Percepcja instrukcji omawianych i pokazywanych przez lidera na ekranie przez rzutnik multimedialnym była najbardziej zauważalna i doceniana. Specyfiką przekazu była dynamika i olbrzymia elastyczność w zakresie i czasie. Lider miał możliwość dokonywania sprecyzowań, uogólnień, powtórzeń natychmiast, kiedy wystąpiła taka potrzeba. Uczestnicy traktowali właśnie pokaz z pogadanką jako najważniejszy warsztatowe przygotowanie do pracy samodzielnej. Zadawali w trakcie pokazu liczne pytania i wymieniali komentarze między sobą. Na bieżąco dokonywali oceny przydatności poznanych procedur, metod pracy, przykładów i zasobów w swojej pracy dydaktycznej i własnej działalności. W miarę poznawania i oswajania się z możliwościami technologii informacyjnej w nauczaniu wzrastały możliwości wykonawcze i
z pokazem <br>Percepcja instrukcji omawianych i pokazywanych przez lidera na ekranie przez rzutnik multimedialnym była najbardziej zauważalna i doceniana. Specyfiką przekazu była dynamika i olbrzymia elastyczność w zakresie i czasie. Lider miał możliwość dokonywania sprecyzowań, uogólnień, powtórzeń natychmiast, kiedy wystąpiła taka potrzeba. Uczestnicy traktowali właśnie pokaz z pogadanką jako najważniejszy warsztatowe przygotowanie do pracy samodzielnej. Zadawali w trakcie pokazu liczne pytania i wymieniali komentarze między sobą. Na bieżąco dokonywali oceny przydatności poznanych procedur, metod pracy, przykładów i zasobów w swojej pracy dydaktycznej i własnej działalności. W miarę poznawania i oswajania się z możliwościami technologii informacyjnej w nauczaniu wzrastały możliwości wykonawcze i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego