Typ tekstu: Strona internetowa
Tytuł: strona internetowa o psychologii i religii
Rok: 2003
zachowań werbalnych i/lub niewerbalnych.
Przekaz to nadanie wiadomości za pośrednictwem kanału komunikacyjnego (mowa, pismo, gesty, zachowanie itp.).
Odbiór to oczywiście aktywne odbieranie nadanych przez rozmówcę sygnałów, owego przekazu.
Odkodowywanie to inaczej przekładanie odebranego przekazu na treści i nadawanie mu znaczenia ("co autor chciał powiedzieć?" ;))
Interpretacje, czyli intencje, jakie odbiorca wiadomości przypisuje nadawcy na podstawie odkodowanego przekazu.
Jak pewnie się domyślasz, na każdym praktycznie etapie może dojść do błędu. Zarówno nadawca może błędnie nadać komunikat, jak i odbiorca może niewłaściwie go zrozumieć. O tym właśnie (między innymi) chcę tutaj powiedzieć.
Komunikacja przebiega na dwóch płaszczyznach: werbalnym i niewerbalnym.
Werbalna jest zrozumiała
zachowań werbalnych i/lub niewerbalnych.<br>Przekaz to nadanie wiadomości za pośrednictwem kanału komunikacyjnego (mowa, pismo, gesty, zachowanie itp.).<br>Odbiór to oczywiście aktywne odbieranie nadanych przez rozmówcę sygnałów, owego przekazu.<br>Odkodowywanie to inaczej przekładanie odebranego przekazu na treści i nadawanie mu znaczenia ("co autor chciał powiedzieć?" ;))<br>Interpretacje, czyli intencje, jakie odbiorca wiadomości przypisuje nadawcy na podstawie odkodowanego przekazu.<br>Jak pewnie się domyślasz, na każdym praktycznie etapie może dojść do błędu. Zarówno nadawca może błędnie nadać komunikat, jak i odbiorca może niewłaściwie go zrozumieć. O tym właśnie (między innymi) chcę tutaj powiedzieć.<br>Komunikacja przebiega na dwóch płaszczyznach: werbalnym i niewerbalnym. <br>Werbalna jest zrozumiała
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego