Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Życie Podkarpackie
Nr: 01.05
Miejsce wydania: Przemyśl
Rok: 2005
konfliktu, czyli dyrektora SP w Kosienicach Mariusza Haśkiewicza oraz nauczyciela tejże szkoły Bogusława Wojtowicza, kolejny krok w tej sprawie należeć musiał do organu pedagogicznego, czyli kuratorium oświaty.
- Dostaliśmy już z kuratorium oświaty pismo w tej kwestii. Niebawem zbierze się Komisja Oświaty Rady Gminy i podejmiemy ostateczną decyzję. We wspomnianym piśmie wicekurator Mirosław Karapyta informuje wójta P. Tomańskiego, że po przeprowadzonym przez pracowników nadzoru pedagogicznego postępowaniu wyjaśniającym, potwierdzony został fakt przeglądania stron pornograficznych przez uczniów. Sytuacja ta była wynikiem braku odpowiednich zabezpieczeń w pracowni komputerowej oraz należytej opieki nad uczniami.
Dyrektor placówki, organizując zastępstwo za nieobecnego nauczyciela informatyki, nie dołożył starań, aby
konfliktu, czyli dyrektora SP w Kosienicach Mariusza Haśkiewicza oraz nauczyciela tejże szkoły Bogusława Wojtowicza, kolejny krok w tej sprawie należeć musiał do organu pedagogicznego, czyli kuratorium oświaty.<br>- Dostaliśmy już z kuratorium oświaty pismo w tej kwestii. Niebawem zbierze się Komisja Oświaty Rady Gminy i podejmiemy ostateczną decyzję. We wspomnianym piśmie wicekurator Mirosław Karapyta informuje wójta P. Tomańskiego, że po przeprowadzonym przez pracowników nadzoru pedagogicznego postępowaniu wyjaśniającym, potwierdzony został fakt przeglądania stron pornograficznych przez uczniów. Sytuacja ta była wynikiem braku odpowiednich zabezpieczeń w pracowni komputerowej oraz należytej opieki nad uczniami.<br>Dyrektor placówki, organizując zastępstwo za nieobecnego nauczyciela informatyki, nie dołożył starań, aby
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego