Typ tekstu: Książka
Autor: Adam Czerniawski
Tytuł: Narracje ormiańskie
Rok wydania: 2003
Lata powstania: 1956-1986
się do skrzyżowania, i Amos musiał się zdecydować.
W tej chwili niski, jękliwy głos Olibisi rozdarł nawarstwienia nocy:

Weh mir, wo nehm'ich, wenn
Es Winter ist, die Blumen, und wo
Den Sonnenschein
Und Schatten der Erde?

A z zarośli na krawędzi szosy wydobyło się, jakby w odpowiedzi, rozpaczliwe miauczenie, które wnet przeobraziło się w skowyt i pisk, i wreszcie przeszło w otępiający łoskot, chichot i smród.


Aneks
Przedmowa do Aktu
Adama Czerniawskiego poznałem w Oxfordzie, kiedy pisałem tam pracę pt. Paradoxes of self-reference. Moim przełożonym był nieżyjący już dziś Arthur Prior z Balliol, znany ze swego zainteresowania szkołą lwowsko-warszawską
się do skrzyżowania, i Amos musiał się zdecydować.<br>W tej chwili niski, jękliwy głos Olibisi rozdarł nawarstwienia nocy:<br><br>&lt;foreign&gt;Weh mir, wo nehm'ich, wenn<br>Es Winter ist, die Blumen, und wo<br>Den Sonnenschein<br>Und Schatten der Erde?&lt;/&gt;<br><br>A z zarośli na krawędzi szosy wydobyło się, jakby w odpowiedzi, rozpaczliwe miauczenie, które wnet przeobraziło się w skowyt i pisk, i wreszcie przeszło w otępiający łoskot, chichot i smród.&lt;/&gt;<br><br><br>&lt;div year="1975" sex="m"&gt;&lt;tit&gt;Aneks&lt;/&gt;<br>&lt;tit&gt;Przedmowa do Aktu&lt;/&gt;<br>Adama Czerniawskiego poznałem w Oxfordzie, kiedy pisałem tam pracę pt. Paradoxes of self-reference. Moim przełożonym był nieżyjący już dziś Arthur Prior z Balliol, znany ze swego zainteresowania szkołą lwowsko-warszawską
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego