Typ tekstu: Książka
Autor: Woś Alojzy
Tytuł: Meteorologia
Rok: 1996
mas powietrza, co stało się możliwe stosunkowo niedawno dzięki coraz nowszym generacjom komputerów. Istotny postęp do procedury prognozowania pogody wnoszą od lat sześćdziesiątych wyniki obserwacji stanu atmosfery Ziemi uzyskiwane za pomocą satelitów meteorologicznych. Prognozy pogody stały się trwałym elementem życia współczesnych społeczeństw.
Badania dynamiki pogody i klimatu prowadzi się szczególnie wnikliwie w krajach rozwiniętych pod względem gospodarczym. Obecnie prognozy pogody są sporządzane najczęściej w wyniku stosowania tzw. metody synoptycznej. Od końca lat czterdziestych są rozwijane metody sporządzania prognoz pogody posługujące się modelami matematycznymi obrazującymi zmiany stanu atmosfery w czasie. Powstały te metody dzięki postępom matematycznego modelowania atmosfery i konstrukcji coraz szybszych
mas powietrza, co stało się możliwe stosunkowo niedawno dzięki coraz nowszym generacjom komputerów. Istotny postęp do procedury prognozowania pogody wnoszą od lat sześćdziesiątych wyniki obserwacji stanu atmosfery Ziemi uzyskiwane za pomocą satelitów meteorologicznych. Prognozy pogody stały się trwałym elementem życia współczesnych społeczeństw.<br> Badania dynamiki pogody i klimatu prowadzi się szczególnie wnikliwie w krajach rozwiniętych pod względem gospodarczym. Obecnie prognozy pogody są sporządzane najczęściej w wyniku stosowania tzw. metody synoptycznej. Od końca lat czterdziestych są rozwijane metody sporządzania prognoz pogody posługujące się modelami matematycznymi obrazującymi zmiany stanu atmosfery w czasie. Powstały te metody dzięki postępom matematycznego modelowania atmosfery i konstrukcji coraz szybszych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego