Typ tekstu: Książka
Autor: Tischner Józef
Tytuł: Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966-1975
Rok wydania: 1994
Lata powstania: 1966-1975
na ciągłym powtarzaniu wyuczonych gestów, lecz na przeżyciu wierności czemuś lub komuś. Charakteryzując słówko Selbst w sposób czysto formalny, powiemy: oznacza ono fundamentalny stosunek mnie do mnie samego, stosunek polegający na jakiejś postaci "zapośredniczonej" zgody siebie z sobą. Jaspers zauważa: "egzystencją jest to, co się odnosi do samego siebie, a wraz z tym także do swej Transcendencji". Ale ta czysto formalna charakterystyka nie wystarcza. Wywoływany przez Jaspersa moment wierności zabarwia ją bowiem subtelnym blaskiem jakiejś bliżej nie sprecyzowanej aksjologii. Chodzi o zgodność, która jest wiernością, a zatem na poziomie jakiejś wartości. Jakiej? Tego nam Jaspers nie mówi.
Z kolei znaczenie terminu Ursprung
na ciągłym powtarzaniu wyuczonych gestów, lecz na przeżyciu wierności czemuś lub komuś. Charakteryzując słówko &lt;foreign&gt;Selbst&lt;/&gt; w sposób czysto formalny, powiemy: oznacza ono fundamentalny stosunek mnie do mnie samego, stosunek polegający na jakiejś postaci "zapośredniczonej" zgody siebie z sobą. Jaspers zauważa: &lt;q&gt;"egzystencją jest to, co się odnosi do samego siebie, a wraz z tym także do swej Transcendencji"&lt;/&gt;. Ale ta czysto formalna charakterystyka nie wystarcza. Wywoływany przez Jaspersa moment wierności zabarwia ją bowiem subtelnym blaskiem jakiejś bliżej nie sprecyzowanej aksjologii. Chodzi o zgodność, która jest wiernością, a zatem na poziomie jakiejś wartości. Jakiej? Tego nam Jaspers nie mówi.<br>Z kolei znaczenie terminu &lt;foreign&gt;Ursprung
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego