Typ tekstu: Książka
Autor: Dybowska Alicja, Żaryn Jan, Żaryn Małgorzata
Tytuł: Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności
Rok: 1996
i powstał "Monitor" - "czasopismo moralne", pierwsze polskie pismo polityczno-społeczne (por. s. 154).

Sprawa dysydentów. Aktywność króla niepokoiła zarówno jego przeciwników, jak i sprzymierzeńców. Na sejmie 1766 r. Stanisław August zamierzał zaproponować kolejne reformy, przede wszystkim zniesienie ‚liberum veto. Wcześniej jednak Prusy zażądały uchylenia cła generalnego i jednocześnie wystąpiły wraz z Rosją o równouprawnienie dysydentów, czyli protestantów i prawosławnych (por. 144).
Sejm sprzeciwił się projektowi królewskiemu. Nie zamierzał również przyznać równych praw różnowiercom. Pod patronatem Prus i Rosji zawiązały się wtedy dwie konfederacje: prawosławnych i kalwinistów litewskich (w Słucku) oraz protestantów (w Toruniu), domagające się przyznania im pełnych praw. Jednocześnie zawiązała
i powstał "Monitor" - "czasopismo moralne", pierwsze polskie pismo polityczno-społeczne (por. s. 154).<br><br>Sprawa dysydentów. Aktywność króla niepokoiła zarówno jego przeciwników, jak i sprzymierzeńców. Na sejmie 1766 r. Stanisław August zamierzał zaproponować kolejne reformy, przede wszystkim zniesienie &#130;liberum veto. Wcześniej jednak Prusy zażądały uchylenia cła generalnego i jednocześnie wystąpiły wraz z Rosją o równouprawnienie dysydentów, czyli protestantów i prawosławnych (por. 144).<br>Sejm sprzeciwił się projektowi królewskiemu. Nie zamierzał również przyznać równych praw różnowiercom. Pod patronatem Prus i Rosji zawiązały się wtedy dwie konfederacje: prawosławnych i kalwinistów litewskich (w Słucku) oraz protestantów (w Toruniu), domagające się przyznania im pełnych praw. Jednocześnie zawiązała
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego