Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura i Społeczeństwo
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1977
132;stają się", poszukują rozwiązań, dokonują wyboru spośród wielu możliwości. Słusznie podkreśla się w raporcie UNESCO, że żadne gotowe rozwiązania nie są już dzisiaj przydatne, że wychowawcy i wychowankowie muszą razem uczyć się trudnej sztuki życia, poszukiwać jego sensu, uczyć się kochać świat i czynić go bardziej ludzkim.
Tak więc wychowania we współczesnym świecie nie da się sprowadzić tylko do „wrastania", „adaptacji" czy „przygotowania", ale jego istotę stanowią wspólne poszukiwania, partnerstwo w budowaniu lepszego życia od dzieciństwa do starości. Nie rezygnujemy z przystosowania czy przygotowywania; nie mogą być one skreślone, trzeba jednak zmienić proporcje między treściami wychowania, opierającymi
132;stają się", poszukują rozwiązań, dokonują wyboru spośród wielu możliwości. Słusznie podkreśla się w raporcie UNESCO, że żadne gotowe rozwiązania nie są już dzisiaj przydatne, że wychowawcy i wychowankowie muszą razem uczyć się trudnej sztuki życia, poszukiwać jego sensu, uczyć się kochać świat i czynić go bardziej ludzkim.<br>Tak więc wychowania we współczesnym świecie nie da się sprowadzić tylko do &#132;wrastania", &#132;adaptacji" czy &#132;przygotowania", ale jego istotę stanowią wspólne poszukiwania, partnerstwo w budowaniu lepszego życia od dzieciństwa do starości. Nie rezygnujemy z przystosowania czy przygotowywania; nie mogą być one skreślone, trzeba jednak zmienić proporcje między treściami wychowania, opierającymi
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego