Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
przyszłej działalności IEEP planuje się stopniowe umożliwienie zdalnego dostępu do systemu informacji tak, aby z jego potencjału mogli korzystać wszyscy zainteresowani.
W roku 1987 odbył się w Moskwie Kongres UNESCO i UNEP na temat nauczania i wychowania w dziedzinie ochrony środowiska. Na kongresie tym przyjęto Międzynarodową strategię działania na polu wychowania i nauczania w dziedzinie ochrony środowiska na lata dziewięćdziesiąte dwudziestego wieku, wydaną przez UNESCO i UNEP w roku 1988
Jak czytamy w założeniach i zasadach:
"...edukację środowiskową należy traktować jako proces trwały, w czasie którego jednostki i społeczeństwa przyswajają sobie wiedzę i wartości, opanowują umiejętności i nabywają doświadczenia, a także
przyszłej działalności IEEP planuje się stopniowe umożliwienie zdalnego dostępu do systemu informacji tak, aby z jego potencjału mogli korzystać wszyscy zainteresowani.<br>W roku 1987 odbył się w Moskwie Kongres UNESCO i UNEP na temat nauczania i wychowania w dziedzinie ochrony środowiska. Na kongresie tym przyjęto &lt;hi&gt;Międzynarodową strategię działania na polu wychowania i nauczania w dziedzinie ochrony środowiska na lata dziewięćdziesiąte dwudziestego wieku&lt;/&gt;, wydaną przez UNESCO i UNEP w roku 1988<br>Jak czytamy w założeniach i zasadach:<br> &lt;q&gt;"...edukację środowiskową należy traktować jako proces trwały, w czasie którego jednostki i społeczeństwa przyswajają sobie wiedzę i wartości, opanowują umiejętności i nabywają doświadczenia, a także
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego