Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
się więc zupełnie nieprzenikliwa (dotyczy to zwłaszcza klimatu kontynentalnego). Tylko szczeliny, które sięgają do ciepłego lodu poniżej mogą stać się drogami drenażu wewnętrznego. Powstają one w strefie działania na jęzor lodowcowy sił tensyjnych (por. rozdz. 7.2). Jeżeli szczelina przetnie wspomniane małe kanaliki, następuje szybszy przepływ wody, a tym samym wydziela się więcej ciepła umożliwiającego topnienie ścian kanalików i ich poszerzanie.
Szczeliny zapełniane wodą mogą inicjować powstanie studni lodowcowych sięgających dna lodowca. G. Robin (1974) i J. Weertman (1974) udowodnili, na drodze teoretycznej, możliwość rozwoju w głąb lodowca szczelin zapełnianych wodą ze względu na większą gęstość wody. Propagacja następuje wzdłuż zaginającej
się więc zupełnie nieprzenikliwa (dotyczy to zwłaszcza klimatu kontynentalnego). Tylko szczeliny, które sięgają do ciepłego lodu poniżej mogą stać się drogami drenażu wewnętrznego. Powstają one w strefie działania na jęzor lodowcowy sił tensyjnych (por. rozdz. 7.2). Jeżeli szczelina przetnie wspomniane małe kanaliki, następuje szybszy przepływ wody, a tym samym wydziela się więcej ciepła umożliwiającego topnienie ścian kanalików i ich poszerzanie.<br> Szczeliny zapełniane wodą mogą inicjować powstanie studni lodowcowych sięgających dna lodowca. G. Robin (1974) i J. Weertman (1974) udowodnili, na drodze teoretycznej, możliwość rozwoju w głąb lodowca szczelin zapełnianych wodą ze względu na większą gęstość wody. Propagacja następuje wzdłuż zaginającej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego