Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kurier Poranny
Nr: 135
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1935
cesarza irańskiego:
Proszę Waszą Cesarską Mość o przyjęcie najszczerszej podzięki za kondolencje i słowa sympatji, które przesłała mi ona w chwili, gdy Polska dotknięta jest okrutną żałobą po śmierci sławnego i pełnego chwały Marszałka Piłsudskiego.
Depesza do regenta Węgier:
Proszę Waszą Wysokość o łaskawe przyjęcie mego najszczerszego podziękowania za tak wymowne wyrazy współczucia, które zechciała ona skierować do mnie spowodu tak okrutnej żałoby jaka dotknęła dziś Polskę przez śmierć Marszałka Piłsudskiego. Powszechny żal jaki odczuwa naród węgierski razem z całą Polską, wskutek straty tego wiernego przyjaciela waszego narodu, znajdzie we wszystkich sercach polskich jaknajżywszy oddźwięk.
Depesza do regenta Jugosławji:
Dziękuję Waszej
cesarza irańskiego:&lt;/&gt;<br>Proszę Waszą Cesarską Mość o przyjęcie najszczerszej podzięki za kondolencje i słowa sympatji, które przesłała mi ona w chwili, gdy Polska dotknięta jest okrutną żałobą po śmierci sławnego i pełnego chwały Marszałka Piłsudskiego.<br>&lt;tit&gt;Depesza do regenta Węgier:&lt;/&gt;<br>Proszę Waszą Wysokość o łaskawe przyjęcie mego najszczerszego podziękowania za tak wymowne wyrazy współczucia, które zechciała ona skierować do mnie spowodu tak okrutnej żałoby jaka dotknęła dziś Polskę przez śmierć Marszałka Piłsudskiego. Powszechny żal jaki odczuwa naród węgierski razem z całą Polską, wskutek straty tego wiernego przyjaciela waszego narodu, znajdzie we wszystkich sercach polskich jaknajżywszy oddźwięk.<br>&lt;tit&gt;Depesza do regenta Jugosławji:&lt;/&gt;<br>Dziękuję Waszej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego