Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Geograficzny
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1977
1970 różnice między powiatami o najniższej (grupa 1) a powiatami o niskiej (grupa 2) i średniej (grupa 3) produktywności ziemi zmalały, nie wyrównało to jednak powiększenia się różnic w latach 1960-1965.
Obliczono również stosunki między wartościami średnimi produktywności ziemi w poszczególnych grupach. Wyniki zawierają poniższe macierze:
Wyniki te stanowią wymowne potwierdzenie uprzedniej tezy zwracającej uwagę na konieczność rozróżnienia przemian zróżnicowania przestrzennego w ujęciu bezwzględnym i względnym. O ile w latach 1960-1965 nastąpiło wyraźne pogłębienie zróżnicowania przestrzennego produktywności ziemi w ujęciu bezwzględnym o tyle w ujęciu względnym nastąpiło jego zmniejszenie. Wszystkie liczby w macierzy dla r. 1965 są mniejsze niż
1970 różnice między powiatami o najniższej (grupa 1) a powiatami o niskiej (grupa 2) i średniej (grupa 3) produktywności ziemi zmalały, nie wyrównało to jednak powiększenia się różnic w latach 1960-1965. &lt;page nr=705&gt;<br>Obliczono również stosunki między wartościami średnimi produktywności ziemi w poszczególnych grupach. Wyniki zawierają poniższe macierze: &lt;gap&gt; <br>Wyniki te stanowią wymowne potwierdzenie uprzedniej tezy zwracającej uwagę na konieczność rozróżnienia przemian zróżnicowania przestrzennego w ujęciu bezwzględnym i względnym. O ile w latach 1960-1965 nastąpiło wyraźne pogłębienie zróżnicowania przestrzennego produktywności ziemi w ujęciu bezwzględnym o tyle w ujęciu względnym nastąpiło jego zmniejszenie. Wszystkie liczby w macierzy dla r. 1965 są mniejsze niż
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego