Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
jako bardzo trudną. Z wypowiedzi tych można wyciągnąć wniosek, że ponad 60% badanych osób było zadowolonych z warunków życia, co w świetle przedstawionych powyżej bardziej szczegółowych informacji potraktować można jako wyraz pogodzenia się ze swoją sytuacją życiową, wymagającą stałego wykonywania podwójnej roli rodzinnej obok obowiązków pracowniczych. Z drugiej jednak strony, wymowny jest fakt, iż 40% podanych osób ocenia swoją sytuację jako trudną a 12,5% nawet jako bardzo trudną. Do tej ostatniej grupy osób należą pracownice matki wielodzietne, pozbawione własnego samodzielnego mieszkania, korzystające z pomocy żłobka lub przedszkola, położonego z dala od miejsca zamieszkania. Należą tu także osoby zatrudnione w systemie
jako bardzo trudną. Z wypowiedzi tych można wyciągnąć wniosek, że ponad 60% badanych osób było zadowolonych z warunków życia, co w świetle przedstawionych powyżej bardziej szczegółowych informacji potraktować można jako wyraz pogodzenia się ze swoją sytuacją życiową, wymagającą stałego wykonywania podwójnej roli rodzinnej obok obowiązków pracowniczych. Z drugiej jednak strony, wymowny jest fakt, iż 40% podanych osób ocenia swoją sytuację jako trudną a 12,5% nawet jako bardzo trudną. Do tej ostatniej grupy osób należą pracownice matki wielodzietne, pozbawione własnego samodzielnego mieszkania, korzystające z pomocy żłobka lub przedszkola, położonego z dala od miejsca zamieszkania. Należą tu także osoby zatrudnione w systemie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego