Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
wyniki wszystkich filtrów względnie tylko jednego z nich, "cofają" nas znowu do bloku 2. Ponownie aktualne staje się pytanie o nowe propozycje programu działania bardziej efektywnego od dotychczas obowiązującego. Wyżej naszkicowany obieg informacji można by nazwać normalnym.

Jednak obok normalnego obiegu informacji w praktyce spotykamy się z jego wypaczeniami. Owe wypaczenia polegają bądź na pominięciu któregoś z filtrów (co na rys. 2.3 ilustrują linie a, b, c), bądź na wprowadzeniu dodatkowego, czwartego filtru (linia d do bloku 7.). I tak, nowa propozycja teoretycznego ujęcia danego zjawiska może być od razu (poza filtrem metodologicznym) wykorzystana jako podstawa zaprogramowania działań praktycznych (linia
wyniki wszystkich filtrów względnie tylko jednego z nich, "cofają" nas znowu do bloku 2. Ponownie aktualne staje się pytanie o nowe propozycje programu działania bardziej efektywnego od dotychczas obowiązującego. Wyżej naszkicowany obieg informacji można by nazwać normalnym.<br><br> Jednak obok normalnego obiegu informacji w praktyce spotykamy się z jego wypaczeniami. Owe wypaczenia polegają bądź na pominięciu któregoś z filtrów (co na rys. 2.3 ilustrują linie a, b, c), bądź na wprowadzeniu dodatkowego, czwartego filtru (linia d do bloku 7.). I tak, nowa propozycja teoretycznego ujęcia danego zjawiska może być od razu (poza filtrem metodologicznym) wykorzystana jako podstawa zaprogramowania działań praktycznych (linia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego