Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
maksymalne pobudzenia przy różnych temperaturach (rys. 10), przy czym zarówno silne czucie chłodu, jak i ciepła pobudza receptory bólowe, zmuszając organizm do zmiany warunków termicznych. Ogólnie biorąc, gospodarkę cieplną organizmu można przedstawić następująco (G. Flemming 1979):

(...)

gdzie: Q - ciepło wytwarzane podczas przemiany materii, Se - dopływ promieniowania cieplnego z zewnątrz, Sa - wypromieniowywanie termiczne ciała, L - konwekcyjny strumień ciepła skierowany od ciała do powietrza, V - ciepło parowania, Dq - ciepło magazynowane w zewnętrznych warstwach ciała. Przy niskich temperaturach po stronie strat przeważa wypromieniowywanie ciepła (Sa i L), przy wysokich zaś - parowanie (V). Każdy organizm, w tym również i ludzki, ma właściwe mu mechanizmy termoregulacyjne
maksymalne pobudzenia przy różnych temperaturach (rys. 10), przy czym zarówno silne czucie chłodu, jak i ciepła pobudza receptory bólowe, zmuszając organizm do zmiany warunków termicznych. Ogólnie biorąc, gospodarkę cieplną organizmu można przedstawić następująco (G. Flemming 1979):<br><br>(...)<br><br>gdzie: Q - ciepło wytwarzane podczas przemiany materii, Se - dopływ promieniowania cieplnego z zewnątrz, Sa - wypromieniowywanie termiczne ciała, L - konwekcyjny strumień ciepła skierowany od ciała do powietrza, V - ciepło parowania, Dq - ciepło magazynowane w zewnętrznych warstwach ciała. Przy niskich temperaturach po stronie strat przeważa wypromieniowywanie ciepła (Sa i L), przy wysokich zaś - parowanie (V). Każdy organizm, w tym również i ludzki, ma właściwe mu mechanizmy termoregulacyjne
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego