Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy telefoniczne
Rok: 2003
kultury.

CHCEMY STANOWIĆ O SOBIE

Przystępując do UE Polska będzie musiała zrzec się suwerenności. Polacy nie będą decydować o sobie. Rządy nad nami przejmie parlament europejski i siły sterujące światową gospodarką. Władza zostanie odebrana polskim wyborcom i przekazana w ręce UE, w której decyzje są podejmowane zakulisowo przez wąską grupę wysoko postawionych dygnitarzy. Wszystkie prawa uchwalane przez UE będą miały pierwszeństwo przed naszą konstytucją. UE może zmusić nas do stosowania swych reguł i praw, nawet jeśli większość polskich posłów w parlamencie nie zgodzi się z nimi.

CHCEMY ZACHOWAĆ WIEŚ POLSKĄ

Ziemia stanie się towarem i będzie obiektem spekulacji finansowych. Stracimy ją. Zniknie
kultury.&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="advert"&gt;&lt;tit&gt;CHCEMY STANOWIĆ O SOBIE&lt;/&gt;<br><br>Przystępując do UE Polska będzie musiała zrzec się suwerenności. Polacy nie będą decydować o sobie. Rządy nad nami przejmie parlament europejski i siły sterujące światową gospodarką. Władza zostanie odebrana polskim wyborcom i przekazana w ręce UE, w której decyzje są podejmowane zakulisowo przez wąską grupę wysoko postawionych dygnitarzy. Wszystkie prawa uchwalane przez UE będą miały pierwszeństwo przed naszą konstytucją. UE może zmusić nas do stosowania swych reguł i praw, nawet jeśli większość polskich posłów w parlamencie nie zgodzi się z nimi.&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="advert"&gt;&lt;tit&gt;CHCEMY ZACHOWAĆ WIEŚ POLSKĄ&lt;/&gt;<br><br>Ziemia stanie się towarem i będzie obiektem spekulacji finansowych. Stracimy ją. Zniknie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego