Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
regeneracji próżniowej, a gazy poregeneracyjne spala i przerabia na kwas siarkowy.
Oczyszczony gaz koksowniczy dostarczany był do sieci i służył mieszkańcom miast w gospodarstwach domowych. Obecnie znaczenie gazu koksowniczego stale się zmniejsza.
Koks usuwany z baterii jest jak najszybciej gaszony wodą, by przerwać proces spalania. Zgaszony koks sortuje się i wysyła do odbiorców.
3.1.2.Pochodzenie, ilość i jakość ścieków
Procesowi wytwarzania koksu oraz oczyszczania i przerobu ubocznych produktów koksowania towarzyszy powstawanie następujących rodzajów ścieków: z mokrego gaszenia koksu, ze skraplania benzolu, kondensat pary, używanej do odzysku ciekłych produktów koksowania, z przeróbki smoły, z rektyfikacji benzolu, z chłodzenia gazu, z
regeneracji próżniowej, a gazy poregeneracyjne spala i przerabia na kwas siarkowy.<br>Oczyszczony gaz koksowniczy dostarczany był do sieci i służył mieszkańcom miast w gospodarstwach domowych. Obecnie znaczenie gazu koksowniczego stale się zmniejsza.<br>Koks usuwany z baterii jest jak najszybciej gaszony wodą, by przerwać proces spalania. Zgaszony koks sortuje się i wysyła do odbiorców.<br>&lt;tit1&gt;3.1.2.Pochodzenie, ilość i jakość ścieków&lt;/&gt;<br>Procesowi wytwarzania koksu oraz oczyszczania i przerobu ubocznych produktów koksowania towarzyszy powstawanie następujących rodzajów ścieków: z mokrego gaszenia koksu, ze skraplania benzolu, kondensat pary, używanej do odzysku ciekłych produktów koksowania, z przeróbki smoły, z rektyfikacji benzolu, z chłodzenia gazu, z
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego