Typ tekstu: Książka
Autor: Choiński Adam
Tytuł: Jeziora kuli ziemskiej
Rok: 2000
utleniania związków organicznych. Przy średnim jego stężeniu w atmosferze wynoszącym 0,03%, jego stężenie równoważne w wodzie osiąga 0,5 mg/l-1. Zawartość tego gazu jest głównie zależna od organizmów żywych, gdyż one właśnie normują zmiany. Ważny jest stosunek CO2 do Ca, bowiem w przypadku dużego zużycia CO2 następuje wytrącanie CaCO3. Przy przesyceniu wody CO2 jego nadmiar przechodzi do atmosfery. Zarówno w przypadku jezior eutroficznych, jak i oligotroficznych, ilość wolnego CO2 rośnie wraz z głębokością, a w strefie przydennej jego zawartość może przewyższać normalną ilość wielokrotnie.
Siarkowodór (H2S) tworzy się w przydennych warstwach wód, szczególnie zimą, gdy natlenienie wód jest
utleniania związków organicznych. Przy średnim jego stężeniu w atmosferze wynoszącym 0,03%, jego stężenie równoważne w wodzie osiąga 0,5 mg/l&lt;hi rend="upper"&gt;-1&lt;/&gt;. Zawartość tego gazu jest głównie zależna od organizmów żywych, gdyż one właśnie normują zmiany. Ważny jest stosunek CO&lt;hi rend="lower"&gt;2&lt;/&gt; do Ca, bowiem w przypadku dużego zużycia CO&lt;hi rend="lower"&gt;2&lt;/&gt; następuje wytrącanie CaCO&lt;hi rend="lower"&gt;3&lt;/&gt;. Przy przesyceniu wody CO&lt;hi rend="lower"&gt;2&lt;/&gt; jego nadmiar przechodzi do atmosfery. Zarówno w przypadku jezior eutroficznych, jak i oligotroficznych, ilość wolnego CO&lt;hi rend="lower"&gt;2&lt;/&gt; rośnie wraz z głębokością, a w strefie przydennej jego zawartość może przewyższać normalną ilość wielokrotnie.<br>Siarkowodór (H&lt;hi rend="lower"&gt;2&lt;/&gt;S) tworzy się w przydennych warstwach wód, szczególnie zimą, gdy natlenienie wód jest
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego