Typ tekstu: Książka
Autor: Szyszkowska Maria
Tytuł: W poszukiwaniu sensu życia
Rok: 1997
być posłusznym. Odwołując się do przykładów literackich, niewątpliwie Don Kichot jest symbolem człowieka żyjącego na swój własny sposób, często wbrew ogólnie akceptowanej obyczajowości.
We wszystkich epokach, począwszy od starożytności, obywatele ulegali pokusie konformizmu, dotyczy to również prawników. Problem staje się szczególnie skomplikowany, gdy zważy się, iż prawnik powinien być obywatelem wzorowo przestrzegającym litery prawa. Ale jednocześnie zarysowuje się następujący dylemat: prawo nie zawsze bywa zgodne z poczuciem sprawiedliwości danego obywatela. Proces w Norymberdze jest najbardziej jaskrawym przykładem odpowiedzialności tych, którzy działali zgodnie z ustanowionym prawem. Tak więc bezwzględne posłuszeństwo prawu stanowionemu może zaprowadzić na ławę oskarżonych nie tylko np. polityków, ale
być posłusznym. Odwołując się do przykładów literackich, niewątpliwie Don Kichot jest symbolem człowieka żyjącego na swój własny sposób, często wbrew ogólnie akceptowanej obyczajowości.<br>We wszystkich epokach, począwszy od starożytności, obywatele ulegali pokusie konformizmu, dotyczy to również prawników. Problem staje się szczególnie skomplikowany, gdy zważy się, iż prawnik powinien być obywatelem wzorowo przestrzegającym litery prawa. Ale jednocześnie zarysowuje się następujący dylemat: prawo nie zawsze bywa zgodne z poczuciem sprawiedliwości danego obywatela. Proces w Norymberdze jest najbardziej jaskrawym przykładem odpowiedzialności tych, którzy działali zgodnie z ustanowionym prawem. Tak więc bezwzględne posłuszeństwo prawu stanowionemu może zaprowadzić na ławę oskarżonych nie tylko np. polityków, ale
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego