Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 09.26
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1999
banku centralnego na ten i przyszły rok?
- Z naszych danych wynika, że w tym roku wzrost gospodarczy wyniesie ok. 4 proc. Może być zarówno 3,8 proc., jak i niewiele ponad 4 proc., chociaż niektórzy ekonomiści twierdzą, iż wzrost PKB nie przekroczy 3,5 proc. Sądzimy, że w przyszłym roku wzrost gospodarczy sięgnie 5 proc., a deficyt na rachunku bieżącym - ok. 7 proc.
W gospodarce globalnej nie tylko trzeba zabiegać o zaufanie własnych obywateli, ale również o zaufanie zagranicznych inwestorów
- Od lat wzrasta deficyt w handlu zagranicznym. Na spotkaniu z inwestorami powiedziała pani, że trzeba nauczyć się żyć z deficytem. Czy to
banku centralnego na ten i przyszły rok?&lt;/&gt;<br>&lt;who2&gt;- Z naszych danych wynika, że w tym roku wzrost gospodarczy wyniesie ok. 4 proc. Może być zarówno 3,8 proc., jak i niewiele ponad 4 proc., chociaż niektórzy ekonomiści twierdzą, iż wzrost PKB nie przekroczy 3,5 proc. Sądzimy, że w przyszłym roku wzrost gospodarczy sięgnie 5 proc., a deficyt na rachunku bieżącym - ok. 7 proc.<br> W gospodarce globalnej nie tylko trzeba zabiegać o zaufanie własnych obywateli, ale również o zaufanie zagranicznych inwestorów&lt;/&gt;<br>&lt;who1&gt;- Od lat wzrasta deficyt w handlu zagranicznym. Na spotkaniu z inwestorami powiedziała pani, że trzeba nauczyć się żyć z deficytem. Czy to
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego