Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
o którym mowa wymaga także wyjścia poza ekonomizm, który wciąż dominuje w myśleniu gospodarczym i wyraża się w przyjmowaniu - explicite bądź implicte - teorii przenikania zysków w dół (trickle-down theory). Teoria ta głosi, że gospodarka rządzi wszystkim, a więc jedyne co trzeba zrobić, to takie ustawienie parametrów makroekonomicznych, które zapewniłoby wzrost gospodarczy. Reszta przyjdzie sama. Korzyści płynące ze wzrostu gospodarczego rozprzestrzenią się w końcu na całe społeczeństwo, dotrą i na sam dół społecznej piramidy. Polityka wielu rządów wciąż opiera się na tej teorii, a skrajnie neoliberalne kierunki myślenia otwarcie ją głoszą.
Innym składnikiem głównego nurtu myśli ekonomicznej jest przekonanie przeceniające rolę konkurencyjności
o którym mowa wymaga także wyjścia poza ekonomizm, który wciąż dominuje w myśleniu gospodarczym i wyraża się w przyjmowaniu - explicite bądź implicte - teorii przenikania zysków w dół (&lt;hi&gt;trickle-down theory&lt;/&gt;). Teoria ta głosi, że gospodarka rządzi wszystkim, a więc jedyne co trzeba zrobić, to takie ustawienie parametrów makroekonomicznych, które zapewniłoby wzrost gospodarczy. Reszta przyjdzie sama. Korzyści płynące ze wzrostu gospodarczego rozprzestrzenią się w końcu na całe społeczeństwo, dotrą i na sam dół społecznej piramidy. Polityka wielu rządów wciąż opiera się na tej teorii, a skrajnie neoliberalne kierunki myślenia otwarcie ją głoszą. <br>Innym składnikiem głównego nurtu myśli ekonomicznej jest przekonanie przeceniające rolę konkurencyjności
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego