Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
transakcji dokonuje się w sposób ukryty, dwustronnie, poza rynkiem, brak jest wiarygodnych uregulowań prawnych ograniczających powiązania kapitałowe banki-fundusze-przedsiębiorstwa, brak było do niedawna instytucji kontroli nad rynkiem kapitałowym.• Rozwój polskiej gospodarki, w znacznej mierze, zależeć będzie od kształtu rodzącego się systemu finansowego. Badania empiryczne pokazują silną korelację między wzrostem gospodarczym a stopniem rozwoju systemów finansowych w różnych krajach. Porównanie różnych instytucji finansowych nie pozwala jednak na jednoznaczny wybór najlepszego systemu. Możliwe jest natomiast wskazanie względnych korzyści różnych rozwiązań. Z punktu widzenia alokacji zasobów i restrukturyzacji przedsiębiorstw w okresie transformacji wydaje się, że kluczową sprawą jest generowanie informacji o różnych możliwościach
transakcji dokonuje się w sposób ukryty, dwustronnie, poza rynkiem, brak jest wiarygodnych uregulowań prawnych ograniczających powiązania kapitałowe banki-fundusze-przedsiębiorstwa, brak było do niedawna instytucji kontroli nad rynkiem kapitałowym. <br><br>&lt;gap reason="sampling"&gt;<br><br>&#149; Rozwój polskiej gospodarki, w znacznej mierze, zależeć będzie od kształtu rodzącego się systemu finansowego. Badania empiryczne pokazują silną korelację między wzrostem gospodarczym a stopniem rozwoju systemów finansowych w różnych krajach. Porównanie różnych instytucji finansowych nie pozwala jednak na jednoznaczny wybór najlepszego systemu. Możliwe jest natomiast wskazanie względnych korzyści różnych rozwiązań. Z punktu widzenia alokacji zasobów i restrukturyzacji przedsiębiorstw w okresie transformacji wydaje się, że kluczową sprawą jest generowanie informacji o różnych możliwościach
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego