Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy finansowe
Rok: 1999
do Z" nie spełnił moich oczekiwań mam prawo zrezygnować z zakupu i odesłać go z powrotem w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Ewentualnej rezygnacji z zestawów aktualizujących i uzupełniających dokonam w formie pisemnej z 30-dniowym wyprzedzeniem.
Właściwe zakreślić
( jestem podatnikiem VAT, upoważniam Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o. o. do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy
( nie jestem podatnikiem VAT, proszę o wystawianie rachunków uproszczonych
NIP: ...
Podpis: ...
(pieczątka i czytelny podpis)
( Proszę zaznaczyć, jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać materiałów promocyjnych od Wydawnictwa "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o.

Pilne: Aby skorzystać z oferty specjalnej proszę
do Z" nie spełnił moich oczekiwań mam prawo zrezygnować z zakupu i odesłać go z powrotem w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Ewentualnej rezygnacji z zestawów aktualizujących i uzupełniających dokonam w formie pisemnej z 30-dniowym wyprzedzeniem.<br>Właściwe zakreślić<br>( jestem podatnikiem VAT, upoważniam Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o. o. do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy<br>( nie jestem podatnikiem VAT, proszę o wystawianie rachunków uproszczonych <br>NIP: ...<br>Podpis: ...<br>(pieczątka i czytelny podpis)<br>( Proszę zaznaczyć, jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać materiałów promocyjnych od Wydawnictwa "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o.<br>&lt;gap&gt;<br>Pilne: Aby skorzystać z oferty specjalnej proszę
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego