Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Życie
Nr: 08.03
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2000
Dlaczego pościmy? Wzorem jest tu niewątpliwie czterdziestodniowy post Jezusa na pustyni. Odwołujemy się także do przykładów ze Starego Testamentu, gdzie liczba czterdzieści wiązała się z czasem oczyszczenia i przygotowania. Zatem czterdzieści dni i nocy siedział w arce Noe, podczas gdy całą ziemię zalewały wody potopu, przez czterdzieści dni Mojżesz rozmawiał z Bogiem na górze Synaj, czterdzieści dni błąkali się po pustyni synowie Izraela, czterdzieści dni wędrował prorok Eliasz na świętą górę Horeb, wreszcie czterdzieści dni mieli mieszkańcy Niniwy na nawrócenie.
Od samego początku chrześcijaństwo uważało praktykę postu za środek służący doskonaleniu ducha i jako czas doświadczenia bliskości Boga. Św. Piotr Chryzolog, biskup
Dlaczego pościmy? Wzorem jest tu niewątpliwie czterdziestodniowy post Jezusa na pustyni. Odwołujemy się także do przykładów ze Starego Testamentu, gdzie liczba czterdzieści wiązała się z czasem oczyszczenia i przygotowania. Zatem czterdzieści dni i nocy siedział w arce Noe, podczas gdy całą ziemię zalewały wody potopu, przez czterdzieści dni Mojżesz rozmawiał z Bogiem na górze Synaj, czterdzieści dni błąkali się po pustyni synowie Izraela, czterdzieści dni wędrował prorok Eliasz na świętą górę Horeb, wreszcie czterdzieści dni mieli mieszkańcy Niniwy na nawrócenie. <br>Od samego początku chrześcijaństwo uważało praktykę postu za środek służący doskonaleniu ducha i jako czas doświadczenia bliskości Boga. Św. Piotr Chryzolog, biskup
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego