Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczykowa Alina
Tytuł: Dramat i teatr romantyczny
Rok: 1997
teatrem: pisał sztuki albo wdawał się w polemiki, publikował eseje czy recenzje.
Wyobrażając sobie dramat przyszłości romantycy wiązali z nim oczekiwania niezwykłej miary. Za jego sprawą miała zostać ucieleśniona idea symbiozy sztuk, miał najpełniej wyrażać tragizm rozdarcia człowieka między jego materialną naturą i duchowymi tęsknotami, eksponować konflikt ze światem i z Bogiem (stąd już krok tylko do dramatu mistycznego).
Swoistym podsumowaniem marzeń o dramacie jako sztuce idealnej była zapowiedź Alfreda de Vigny: „W przyszłości poeta dramatyczny będzie się posługiwał wielkimi obszarami czasu, gdzie pokaże całe ludzkie egzystencje; stworzy człowieka, nie jako gatunek, lecz jako jednostkę (jedyny sposób, by zainteresować ludzkość), pozwoli
teatrem: pisał sztuki albo wdawał się w polemiki, publikował eseje czy recenzje.<br>Wyobrażając sobie dramat przyszłości romantycy wiązali z nim oczekiwania niezwykłej miary. Za jego sprawą miała zostać ucieleśniona idea symbiozy sztuk, miał najpełniej wyrażać tragizm rozdarcia człowieka między jego materialną naturą i duchowymi tęsknotami, eksponować konflikt ze światem i z Bogiem (stąd już krok tylko do dramatu mistycznego).<br>Swoistym podsumowaniem marzeń o dramacie jako sztuce idealnej była zapowiedź Alfreda de Vigny: &lt;q&gt;&#132;W przyszłości poeta dramatyczny &lt;gap&gt; będzie się posługiwał wielkimi obszarami czasu, gdzie pokaże całe ludzkie egzystencje; stworzy człowieka, nie jako gatunek, lecz jako jednostkę (jedyny sposób, by zainteresować ludzkość), pozwoli
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego